Kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i kommunal sektor

april 22, 2015

Kurs i lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet

Akademikerne kommune arrangerer 19 kurs i lokale forhandlinger rundt om i landet. 4 av kursene arrangeres i juni og de resterende i august og september.

Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet og er for tillitsvalgte og kontaktpersoner, les programmet her.

Kursene arrangeres i disse byene:

Juni 02.06 -Oslo

Juni 03.06 – Bergen

Juni 04.06 – Trondheim

Juni 05.06 – Tromsø

August 25.08 – Lillehammer

August 26.08 – Hamar

August 27.08 – Fredrikstad

August 25.06 – Bergen

August 26.08 – Trondheim

August 27.08 – Bodø

September 01.09 – Kristiansand

September 02.09 – Stavanger

September 03.09 – Haugesund

September 01.09 – Drammen

September 02.09 – Tønsberg

September 03.09 – Skien

September 08.09 – Førde

September 09.09 – Ålesund

September 10.09 – Oslo
Alle kursene starter kl. 10.00 og avsluttes senest kl. 16.00. Registrering fra kl. 09.30.

Deltakelse på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold og eventuelt dekning av tapt arbeidsinntekt dekkes av Samfunnsøkonomene etter regning som sendes senest 14 dager etter kurset. Kontakt sekretariatet for reiseregningsskjema.

Meld deg på det kurset som arrangeres nærmest ditt hjemsted/arbeidssted.

Påmelding snarest mulig til kursene i juni. Meld deg på her.

Du får en automatisk bekreftelse etter påmelding.

 

På Akademikernes nettsider finner du en verktøyboks med diverse hjelpemidler til lokale forhandlinger.

Deltakerne bes ta med hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS-området på kurset.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: