Kurs for tillitsvalgte om endringsprosesser

november 14, 2014

Kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser

 Målgruppe: tillitsvalgte i statlig sektor

Tid: 5.-6. februar 2015, kl 11:00-18:00 og 09:00-14:00

Sted: Quality Spa & Resort, Son

Transport: det settes opp felles buss tur/retur Oslo bussterminal og hotellet

Påmeldingsfrist: 5. desember

Samfunnsøkonomene, Juristforbundet, og Samfunnsviterne inviterer tillitsvalgte i staten til kurs i håndtering av omstillings- og endringsprosesser.

Offentlig sektor er i stadig utvikling. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Kravet om større effektivitet og større avkastning på midler som investeres i offentlig virksomhet kommuniseres tydelig. Som tillitsvalgt er det viktig å kunne finne sin posisjon i lokale endringsprosesser. Håndtering av endringsprosesser lokalt vil stille den tillitsvalgte overfor store utfordringer. Hvordan skal medlemmenes interesser ivaretas, hva er medlemmenes interesser, hvilke redskap ligger i lov– og avtaleverket og hvilke mål skal man ha for arbeidet? Kurset fokuserer på viktige utviklingstendenser i offentlig forvaltning og mer konkret på de tillitsvalgtes rolle i slike prosesser.

Samfunnsøkonomene dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Informasjon om billettbestilling med mer fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Dersom kurset er fulltegnet er det mulig å sette seg på venteliste. Dersom du får bekreftet plass og ikke har anledning til å delta på kurset ber vi deg om å melde deg av senest innen den angitte avmeldingsfristen – dette av kostnadsmessige hensyn samt at de som står på en eventuell venteliste skal få anledning til å delta på kurset.

Påmelding sendes til mk@samfunnsokonomene.no med flg. informasjon:

 • Etternavn:
 • Fornavn:
 • Arbeidsgiver:
 • Sektor:
 • E-postadresse:
 • Tillitsverv: kun ja eller nei
 • Ønsker å benytte felles buss: ja eller nei
 • Eventuelle kommentarer, allergier e.l.:

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: