Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte

april 23, 2019

– Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

 

I dag åpner lønnsforhandlingene i staten, og Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst.

– Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning.  Vi forventer at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen, sier Kvam.

 

Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.

 

– I 2018 forhandlet vi om hvordan lovverket skal endres slik at statlige ansatte får ny pensjonsordning. Nå er tiden inne for å følge dette opp i tariffavtalen, sier Kvam.

 

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

Akademikernes krav til staten kan du lese her: Akademikernes krav 1

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: