Konferanse for tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren

mai 30, 2014

Akademikerne arrangerer konferanse for tillitsvalgte i universitets- og høyskolesektoren på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 4. og 5. september.

Konferansen tar for seg forskningens plass i samfunnet og hvordan man skal rydde og vedlikeholde denne plassen. Hvorfor er ulik type forskning viktig for samfunnet og det enkelte menneske? Her er særlig samspillet mellom forsker/institusjon og samfunn viktig, og den enkelte forsker må ha gode og sikre kår, herunder jobbsikkerhet og gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette krever og forutsetter en måling. Men hvordan etablere og drive måling som et godt verktøy uten at verktøyet blir målet, eller at man måler det som er enkelt, men ikke viktig å måle.

Som et av flere perspektiver tar vi utgangspunkt i situasjonen i Nord-Norge da man startet, nærmest på bar bakke, i 1945.

Sist, men ikke minst viktig, er konferansen et kontaktpunkt for våre tillitsvalgte.

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist fredag 20. juni 2014. Mer informasjon om konferansen og påmelding her.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: