Kari Sollien valgt som leder av Akademikerne

november 2, 2016

Sollien som overtar etter Knut Aarbakke, er lege og spesialist i allmennmedisin. Hun har vært leder for Allmennlegeforeningen siden 2013 og har sittet i Legeforeningens sentralstyre siden 2009. Sollien har bred yrkeserfaring som fastlege og fra kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten.

Akademikerne organiserer arbeidstakere med mastergrad eller tilsvarende, og består av 13 medlemsforeninger. Akademikerne ble etablert i 1997 og hadde ved årsskiftet drøyt 193.000 medlemmer. Sollien er Akademikernes sjette leder siden etableringen og den tredje kvinnelige lederen. Hun er den første lederen som kommer fra Legeforeningen.

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: