Kandidattreffet 2016

januar 15, 2016

Logo Samfunnsøkonomene

Kandidattreffet 2016

Kandidattreffet 2016 avholdes fredag 4. mars på Radisson Blu Scandinavia hotell i Oslo (inngang i konferanselokalet «Meetings & Events» i Wergelandsveien).

Arrangementet er gratis, men det er begrensede plasser. Samfunnsøkonomene gir reisestipend til studenter som studerer på Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge, Nord-Norge og i utlandet.

Kandidattreffet er en årlig møteplass for studentmedlemmer på masternivå (fjerde og femte år) samt siste års bachelorstudenter og potensielle arbeidsgivere. Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet, og flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av kandidattreffet.

Kandidattreffet er et heldagsarrangement og omfatter bedriftspresentasjoner, caseløsning, speedintervjuer, stands m.m. Det vil bli servert lunsj.

Deltagende bedrifter:


Foreløpig program:

09.30 – 10.00 Registrering av deltagere
10.00 – 10.15 Velkommen
10.15 – 13.00 caseløsing i regi av Finansdepartementet og presentasjon av virksomheter
13.00 – 13.45 lunsj
13.45 – 14.00 Kåring av den beste caseløsningen
14.00 – 16.00 Stands og speedintervjuer

I år avsluttes Kandidattreffet med foredrag med enkel servering fra kl. 1700-1900 i Danske bank på Aker Brygge.

Vil du være med?
Send i så fall en e-post med navn, studiested og hvor mange år du har igjen av studiene til mk@samfunnsokonomene.no innen 10. februar.
Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Meld deg inn HER.

Har du spørsmål? Kontakt i så fall representantene på ditt universitet:
ntnu@samfunnsokonomene.no
uib@samfunnsokonomene.no
uio@samfunnsokonomene.no
nmbu@samfunnsokonomene.no
uit@samfunnsokonomene.no

Studentmedlem på et annet universitet?
Kontakt mk@samfunnsokonomene.no

Innmeldingsspørsmål?
Kontakt nina.risasen@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: