Invitasjon til seminar om fornyelse av offentlig sektor

desember 16, 2013

PF Innovativt Nettverk, PF Ledelse i samarbeid med Samfunnsøkonomene, Samfunnsviterne og Juristforbundet inviterer til seminar om fornyelse av offentlig sektor.

 

Målstyring eller styring etter mål?

16. januar 2014 18:00 – 20:00 – Håndverkeren

Et ekspertpanel er invitert for å diskutere fornyelse av offentlig sektor. Siden 80-tallet har organisasjonsmodellen ”New public management” blitt benyttet for å iverksette en rekke reformer innenfor offentlig sektor. I helsevesenet, i skolen og i politiet hører vi til stadighet om mangel på ledelse og tillitssystemer samt eksempler på dårlig styring. De siste par årene har denne modellen blitt kritisert sterkt, blant annet i Gjørvrapporten – og nå spør vi oss om vi kan se fremover – og finne bedre måter å styre etter. Finnes det alternativ? Hva med en ”samhandlingsmodell”? Jurister, økonomer og statsvitere har kranglet om dette i årevis.

Rapporter som er bakteppet for dette møtet: Utdanningsforbundet har utarbeidet rapporten «Målstyring eller styring etter mål – utfordringer og muligheter». DIFI har utarbeidet en annen rapport «Ute av kontroll – en artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten».

 

Møteleder Rikke Ringsrød inviterer til faglig foredrag med påfølgende debatt:

  • Hovedinnledning ved Åge Johnsen, professor i offentlig politikk, siviløkonom, HIO (deltar også i panelet)
  • Fornyingsministerens statssekretær Paul Chaffey (H)
  • Ingunn Botheim, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), prosjektleder for rapporten Ute av kontroll, en artikkelserie om kontroll og rapportering i staten.
  • Aksel Hagen, SV

 

 

Fri adgang for Samfunnsviternes, Samfunnsøkonomenes, Juristforbundets og og PFs medlemmer (ellers 100 kr i inngangsavgift). Påmelding via PFs hjemmesider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: