Invitasjon til frokostmøte i Trondheim 22. mai

mai 14, 2013

Vi har i de siste årene arrangert en rekke faglige frokostmøter i Oslo. Dette har vært populære arrangement og vi hadde ventelister til flere av fjorårets møter.

Det er derfor med stor glede vi nå inviterer til Samfunnsøkonomenes første frokostmøte utenfor Oslo – i Trondheim!

  • Tema: Når bygger oljen landet og når gjør den det ikke?
  • Tid: Onsdag 22. mai kl 0900 – 1000. (Enkel frokost serveres fra kl 0830.)
  • Sted: Bambus, Universitetssenteret Dragvoll, NTNU

Rolf Jarle Brøske, Næringspolitisk Direktør i Det norske oljeselskap, innleder med et foredrag om Oljeeventyret sett fra Torvet i Trondheim. Deretter følger Professor Ragnar Torvik, med foredraget Når bygger oljen landet og når gjør den det ikke?

Etter endte foredrag åpnes det for pørsmål, kommentarer og debatt.

Frokostmøtene er gratis – og forbeholdt Samfunnsøkonomenes medlemmer. Det er begrenset antall plasser.

Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: