Invitasjon til Akademikernes rådskonferanse torsdag 25. oktober 2012

oktober 18, 2012

Akademikerne inviterer til rådskonferanse om nyskapning i et kriserammet Europa.

«Europa er i krise og arbeidsledigheten stiger markert. Norsk næringsliv går imidlertid fortsatt relativt godt takket være høy kompetanse, avansert teknologi og et tett samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Siden Norge har et høyt lønnsnivå og et velregulert arbeidsliv, må vi i større grad enn andre satse på kompetanse og innovasjon. Hvordan sikrer vi dette?»

Se deres nettsider for påmelding.

 

Program:

08.45 Registering med enkel servering
09.15 Velkommen Knut Aarbakke, leder i Akademikerne
09.25 Hvordan skal Norge forbli konkurransedyktig? Om regjeringens innovasjons- og næringspolitikk Trond Giske, statsråd i Nærings- og handelsdepartementet
09.45 Et konkurransedyktig Norge – paneldebatt Terje Aasland, leder i Næringskomiteen (A), Svein Flåtten, nestleder i Næringskomiteen (H), Trine Skei Grande, leder i Venstre
10.15 Pause med enkel servering
10.30 Genteknologi – betydninger og begrensninger lokalt og globalt Erik Solheim, tidligere Miljø- og utviklingsminister
10.50 Overrekkelse av Akademikerprisen 2012 Åsmund Knutsen, nestleder i Akademikerne og leder av juryen for Akademikerprisen
11.05 Foredrag Ved prisvinner, Akademikerprisen 2012
11.30 Akademikerprisen, erfaringer og refleksjoner Reidun Førde, første vinner av Akademikerprisen i 2008, professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO
12.00 Avslutning og lunsj Alle deltakere er invitert til en lunsj etter konferansen.
  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: