Invitasjon til Akademikernes inntektspolitiske konferanse 12.2.14

januar 20, 2014

Onsdag 12. februar arrangerer Akademikerne sin inntektspolitiske konferanse «offentlig og privat sektor – gjensidig avhengighet».

akademikernelogo

Akademikerne inviterer til inntektspolitisk konferanse «offentlig og privat sektor – gjensidig avhengighet». Regjeringen skriver følgende i sin politiske plattform (innledning til kap 7, Forvaltning, byråkrati og gjennomføringskraft): «En velfungerende offentlig sektor bidrar til å øke konkurransekraften i norsk økonomi. Regjeringen vil derfor arbeide for  å videreutvikle offentlig sektor og gjøre den til en attraktiv arbeidsplass for kompetent arbeidskraft».

Vi ønsker å utfordre næringsliv og politikere til å vurdere om offentlige tjenester i praksis fungerer som drivkraft eller brems for effektivitet og innovasjonsevne i privat sektor. Problemstillingen vil drøftes og debatteres med et inntektspolitisk fokus.

Akademikerne er opptatt av at offentlige tjenester kan tilbys på en mer effektiv og hensiktsmessig måte. Akademikerne mener at det i vesentlig større grad må satses på å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, samt at det må bygges systemer som er fleksible nok til at reell tilrettelegging for næringslivet skal være mulig.

Innledere vil være statsråd Jan Tore Sanner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, statssekretær Jon Gunnar Pedersen fra Finansdepartementet, første nestleder i finanskomiteen, Jonas Gahr Støre, Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri og Peter Birch Sørensen, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i København og leder for produktivitetskommisjonen i Danmark.

Konferansen ledes av Siri Lill Mannes, SpeakLab.

Mer info og påmelding HER

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: