Invitasjon til Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter

april 18, 2013

Velkommen til Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter!  

Dato: 7. mai 2013.

Tidspunkt: kl. 09.00 – kl. 12.00.

Sted: MESH kontorfelleskap/inkubator, Tordenskioldsgate 3, 0160 Oslo.

Moderator: Knut Aarbakke, leder for Akademikerne.

 

PROGRAM

08.30 – 09.00
Enkel frokostservering.

09.00 – 09.10
Velkommen v/ Lars Duvaland, leder Akademikerne Næringsdrivende og Anders Mjåset, grunnlegger av MESH.

09.10 – 09.40
Entreprenørskap – fra trygg til usikker tilværelse (utfordringer for akademisk entreprenørskap i fremtidens Norge). 
v/ Alexander Woxen, investeringsdirektør i Forskningsparken.

09.40 – 10.10
Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere – et kritisk blikk.
v/ Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia.

10.10 – 10.45    
Drivkrefter og motkrefter – Erfaringer fra oppstart (diskusjon/samtale).
v/ Andreas Friis, grunnlegger og daglig leder av Live Arctic AS, Erlend Blakstad Haffner og Håkon Matre Aasarød, grunnleggere av Fantastic Norway Arkitekter, og Anders Mjåset, grunnlegger av MESH.

10.45 – 11.05
Pause.

11.05 – 11.50
Et europeisk perspektiv på fremtidens kunnskapsentreprenører.
v/ Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker Futuria.

11.50 – 12.00 
Oppsummering – Akademikernes rolle i arbeidet for fremtidens kunnskapsbedrifter.
v/ Knut Aarbakke, leder av Akademikerne.

 

 

Påmelding med navn, virksomhet, e-post og mobilnummer snarest til hilde.jaasund@akademikerne.no.

Merk påmeldingen «Oppstart av kunnskapsbedrifter 7. mai».

Seminaret er gratis.

For ytterligere informasjon kontakt Hilde Jåsund i Akademikerne – tlf. 99 27 45 27.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: