Frokostseminar om ledelse i offentlig sektor

august 20, 2013

Velkommen til frokostseminaret “Ledelse i offentlig sektor”

Tid: Mandag 2. september 2013
Sted: Louise, Aker brygge, Stranden 3 Oslo.

Akademikerne arrangerer frokostseminar mandag 2. september fra kl. 9.00-10.30.
Registrering og bespisning fra kl. 08.30.

Tema for konferansen er:
• 22. juli-kommisjonens rapport om svakhetene i ledelse og ansvarspulveriseringen innenfor offentlig styring.
• Skille mellom politisk styring og administrativ ledelse.
• Staten som arbeidsgiver anno 2013 – utfordringer og mål.
• Rammebetingelser for kunnskapsledelse i offentlig sektor.


Innledere er:

• Siri Hatlen, styreleder.
• Victor Norman, professor Ph.D. i samfunnsøkonomi ved NHH.
• Åge Johnsen, professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
• Oddbjørn Tønder, avdelingsdirektør Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
• Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt mellom innlederne. Påmelding via Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: