Protokoll fra Generalforsamling

juni 21, 2011

Generalforsamlingen var åpen for alle medlemmer og fant sted mandag 20. juni 2011 kl 17.00 i foreningens lokaler (Stortingsgata 22)

Dagsorden

1.         Konstituering
            – godkjenning av innkalling og dagsorden
            – valg av ordstyrer og referent
            – valg av protokollunderskrivere

2.         Årsberetning for 2010                                    

3.         Regnskap for 2010                                        
            – revisjonsberetning                            
            – kontrollkomitéens uttalelse

4.         Lovendring §5 Foreningsstyret

5.         Sammensetting av Generalforsamling – rapport arbeidsgruppe

6.         Fagforeningens sikringsfond

– årsrapport 2010

– regnskap 2010                                            

7.         Fagforeningspolitisk program                                                 

8.         Medlemskontingent for 2012                                      

9.         Budsjett for 2012                                                       
10.       Valg                                                                          

Dagsorden med sakspapirer sendes de medlemmer som ber om det. Sentrale tillitsvalgte får endelig dagsorden og sakspapirer automatisk tilsendt.

dagsorden gf 2011

Protokoll Generalforsamling 2011

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: