Hovedtariffoppgjøret 2016: – Oslo kommune er bakstreverske

mai 1, 2016

Akademikerne har ikke fått innfridd hovedkravet om lokal lønnsdannelse for sine medlemmer i Oslo kommune. Resten av kommune-Norge innførte dette allerede i 2002, og i år er lokal lønnsdannelse også innført i staten.

– Det er umulig å forstå hvorfor Oslo kommune tviholder på et system alle andre ser ikke virker. Gode kommunale tjenester krever sterke fagmiljøer. Det forutsetter igjen at kommunen klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Da kan vi ikke ha en lønns- og personalpolitikk som løp ut på dato for mange tiår siden, sier Graff.

Akademikerne har under tvil likevel valgt å akseptere årets lønnsoppgjør i kommunen som gir alle ansatte en lønnsvekst på 2,0 prosent per 1.mai. Det er også avsatt 0,35 prosent til justeringsforhandlinger per 1. mai.

– Vår vurdering er at vi ikke hadde kommet lenger gjennom en mekling. Vi bruker heller ressursene frem mot 2018 på å forklare kommunen hvilke grep som må tas da, ikke minst i lys av de store endringene som staten nå gjør i sin lønns- og personalpolitikk, sier Graff.

Han er tilfreds med at det i årets oppgjør ble definert en tvisteløsningsmekanisme for de få gruppene i Oslo kommune som har lokal lønnsdannelse og at alle ansatte skal ha årlige lønnssamtaler. Det er også bra at avtalen gir forhandlings- og drøftingsrett dersom endringer i pensjonsvilkårene blir tema i denne tariffperioden.

Mer informasjon på Akademikerne.no

Erik Graff kvadrat_web

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: