Hovedtariffoppgjøret 2016 i staten: Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk

april 30, 2016

– Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er  modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Akademikerne og staten har blitt enige om de sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale i staten. Det viktigste elementet er at all lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal, basert på de avtalte prinsipper, utformes innen 1. februar 2017.

– Årets oppgjør er et gjennombrudd for en moderne lønns- og personalpolitikk i staten. Det er ingen tvil om at statens oppgaver har blitt mer mangfoldige og krevende, og at de fremover må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam. Han berømmer staten som arbeidsgiver for de grep som nå tas.

I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Partene er enige om følgende:

  • Det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli
  • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai

Mer informasjon på Akademikerne.no

Anders Kvam stående_web

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: