Høstkonferansen 2018

september 4, 2018

Teknologiskift, en trussel eller nøkkelen til det gode liv?

Program:

  • Anders Ekeland, seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå: Yrker og digital automatisering
  • Ingrid Haaskjold, rådgiver i Norges Bank: Digitalisering i norske foretak. Hva er konsekvensene på kort sikt?:
  • Ragnar Torvik, professor ved NTNU: Ny teknologi og ny økonomi: Vinnere og tapere
  • Johannes Sørbø, seniorrådgiver ved Arbeids- og velferdsdirektoratet: Vil arbeidsstyrken klare å omstille seg?
  • Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret: Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden? Hvordan sikre at folk har noe å leve av i fremtiden

For mer informasjon trykk her

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: