Har du mottatt varselbrev fra Biltilsynet?

oktober 22, 2012

Fra DNB:

Medlemmer med bilforsikring i DNB Skadeforsikring

Vi vil herved informere om at flere kunder med bilforsikring i DNB Skadeforsikring i disse dager har mottatt et varselbrev fra Statens vegvesen (Biltilsynet) om at deres lovpålagte trafikkforsikring for motorvogn er opphørt pr 11.09.2012.

Årsaken til oppsigelsesbrevet skyldes en programeringsfeil (menneskelig feil) hos oss den 11. september 2012. Feilen er funnet og tiltak er i verksatt. Alle kjøretøy med betalt premie blir nå fortløpende registrert på nytt i Motorvognregisteret (Biltilsynet).

Dersom deres foreningen/forbund får henvendelser fra medlemmer som er fortvilet over varselbrevet kan dere opplyse om feilen, samt si at de trygt bruke sine kjøretøy. Trenger kunden ytterligere informasjon kan de ringe telefon 04800 – (velg skadeforsikring).

 

DNB beklager på det sterkeste feilen og uroen dette har medført for våre medlemmer.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: