Gratis studentmedlemskap ut året!

oktober 22, 2013

Samfunnsøkonomene tilbyr nå alle nyinnmeldte studenter gratis medlemskap ut året.

Vi har studentrepresentanter ved UiO, UiB, UiT, UMB og NTNU. Som studentmedlem hos oss får du blant annet tilsendt vårt tidsskrift Samfunnsøkonomen gratis, mulighet til delta på mange spennende arrangementer og billigere bank- og forsikringsavtaler gjennom DNB.

For mer informasjon se vår studentmedlemskapsside.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: