Generalforsamling 2014

mai 28, 2014

 

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer og finner sted:

Tid:      torsdag 12. juni 2014 kl. 17.00

Sted:    KS Agenda, Haakon VIIs gate 9

 

17.00   Faglig foredrag: Lars-Erik Borge: Faglige perspektiver på kommunereformen

Lars-Erik Borge er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NTNU, leder av TBU, og medlem i Ekspertutvalget for kommunereformen. Kort om regjeringens arbeid med reformen:

Mål: Et sterkt lokaldemokrati

Kommunereformen skal legge til rette for at kommuner slår seg sammen til større, robuste enheter som samsvarer bedre med de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene som har utviklet seg over tid. Reformen skal legge til rette for at alle kommuner skal kunne løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Større og mer robuste kommuner vil gjøre at dagens oppgaver kan løses med mindre behov for interkommunale løsninger og statlig detaljstyring. Større kommuner vil også kunne tildeles flere oppgaver, noe som vil gi økt makt og myndighet til kommunene. Ekspertutvalget skal på fritt faglig grunnlag analysere og vurdere eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner.

 

 

 17.45   Foreløpig dagsorden generalforsamling

1.           Konstituering

   • godkjenning av innkalling og dagsorden
   • valg av ordstyrer og referent
   • valg av protokollunderskrivere

 

2.          Årsberetning for 2013

3.         Regnskap for 2013

   • revisjonsberetning
   • kontrollkomitéens uttalelse

 

4.         Fagforeningens sikringsfond

   • regnskap og årsrapport 2013

 

5.         Fagforeningspolitisk program

6.         Foreningens navn

7.         Medlemskontingent for 2015

8.         Budsjett for 2015

9.         Valg

Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes foreningen senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker før møtet til medlemmer som ber om det.

 

Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen 4. juni. Send e-post til post@samfunnsokonomene.no

Oslo, 22. april 2014

Vennlig hilsen

Anne-Sophie Redisch
Generalsekretær

 

 

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: