Generalforsamling

september 13, 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING / ÅRSMØTE 2012

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer og finner sted tirsdag 30. oktober 2012 kl 17.00 i foreningens lokaler (Stortingsgata 22)

Faglig foredrag

I 2011 nedsatte Regjeringen et utvalg for å gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utvalget vil legge fram sine anbefalinger i begynnelsen av oktober. Seniorforsker Brita Bye, SSB, er medlem av utvalget og vil presentere utvalgets konklusjoner.

Dagsorden generalforsamling

1. Konstituering
– godkjenning av innkalling og dagsorden
– valg av ordstyrer og referent
– valg av protokollunderskrivere

2. Årsberetning for 2011

3. Regnskap for 2011
– revisjonsberetning
– kontrollkomitéens uttalelse

4. Fagforeningens sikringsfond
– årsrapport 2011
– regnskap 2011

5. Fagforeningspolitisk program

6. Retningslinjer valgkomitéen

7. Medlemskontingent for 2013

8. Budsjett for 2013

9. Valg

 

Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes foreningen senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker før møtet til medlemmer som ber om det.

Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen 18. oktober. Send e-post til asr@samfunnsokonomene.no

 

Oslo, 18. september 2012

Vennlig hilsen

Anne-Sophie Redisch
Konstituert generalsekretær

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: