Generalforsamling 2016 og faglig foredrag

mai 2, 2016

Samfunnsøkonomene inviterer til generalforsamling og foredrag.

Tid:      Onsdag 8. juni 2015 kl 1700

Sted:    Sekretariatet, Kristian Augusts gate 9, kantinen

INVITASJON TIL FAGLIG FOREDRAG

I tilknytning til årets generalforsamling inviterer vi til faglig foredrag med Kalle Moene: »Er det en framtid for skandinavisk likhet?»

Medlemmer er velkomne til å delta på det faglige foredraget uavhengig av deltakelse på generalforsamlingen.

17.00   Faglig foredrag

»Er det en framtid for skandinavisk likhet?»

v/Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt, UiO og leder av forskningssenteret ESOP. Moene har i mange år forsket på sammenhengene mellom sosial organisering, økonomisk utvikling og fordeling av velstand og er kjent som en original tenker med en spiss penn. Han er tildelt Norges forskningsråds formidlingspris, Akademikerprisen og Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning.

17.45   Generalforsamling

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer.

Foreløpig dagsorden 

 1. Konstituering
  – godkjenning av innkalling og dagsorden
  – valg av ordstyrer og referent
  – valg av protokollunderskrivere
 1. Årsberetning 2015
 1. Regnskap 2015
  – revisjonsberetning
  – kontrollkomitéens uttalelse
 1. Fagforeningens sikringsfond
  – regnskap og årsrapport 2015
 1. Fagforeningspolitisk program
 1. Medlemskontingent 2017
 1. Budsjett 2017
 1. Valg
 1. Annet

Saker som ønskes behandlet av Generalforsamlingen må sendes sekretariatet senest fire uker før dato for generalforsamling. Endelig dagsorden og saksdokumenter sendes minst to uker før møtet til medlemmer som ber om det.

Valgkomiteen oppfordrer medlemmene til å foreslå kandidater til foreningens styre og utvalg. Forslag sendes til Einar W. Nordbø – einar.nordbo@norges-bank.no innen 18. mai.

Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen 1. juni. Send e-post til post@samfunnsokonomene.no
Oslo, 27. april 2016

Vennlig hilsen

Anne-Sophie Redisch
Generalsekretær

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: