Generalforsamling 2013

mai 14, 2013

14. mai 2013

Det faglige foredraget på generalforsamlingen er nå klart: Tema er Nasjonal transportplan 2014-2023.

Foredragsholder er Kjell Rosanoff, avdelingsdirektør i strategi, miljø- og administrasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet.

 

30. april 2013

Årets generalforsamling finner sted tirsdag 11. juni kl. 1700 i foreningens lokaler, Stortingsgt. 22 i Oslo.

Arrangementet er åpent for alle medlemmer. Foreløpig dagsorden for generalforsamlingen og informasjon om frister er sendt alle medlemmer pr e-post.

Det vil også i år bli et faglig foredrag. Vi kommer tilbake til dette.

Av hensyn til møtelokaler og bevertning, ber vi medlemmer melde fra om deltakelse innen 4. juni. Påmelding sendes post@samfunnsokonomene.no

 

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: