Frokostmøte torsdag 26. april i Oslo

april 16, 2018

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo.

  • Tema: «Kryptovaluta  – er pengevesenet truet og hvordan bør myndighetene reagere?»
  • Tid: Torsdag 26. april kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)
  • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

 

Foredragsholder Peder Østbye

Peder Østbye er spesialrådgiver i Norges Bank. Hans hovedfelt er finansiell infrastruktur og konsekvenser av ny teknologi. Peder er utdannet samfunnsøkonom og jurist og har lang erfaring fra sektorer som har måttet omstille seg som følge av at ny teknologi har ført til endret konkurranse og omregulering.

Hvorvidt kryptovalutaene har kommet for å bli, eller hvilken rolle de vil få, er det ingen som vet. Sentralbankene sitter imidlertid ikke stille og venter, men vurderer både behovet for regulering og hvordan teknologien kan utnyttes til samfunnets beste. Peder Østbye vil redegjøre for situasjonen og noen av de vurderingene sentralbankene har gjort seg.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis.

Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

Frokostmøtene gir faglig påfyll og mulighet til diskusjon. Vi tar gjerne imot tips og ønsker om aktuelle tema for slike møter, gjerne også forslag til innleder. Send e-post til: post@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: