Frokostmøte tirsdag 26. april i Oslo

april 20, 2016

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo

  • Tema: «Skattetilpasning – stadig aktuelt?»
  • Tid: Tirsdag 26. april kl. 08:00-09:30. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)
  • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

Samfunnsøkonomene har invitert to eksperter på skatt til dette frokostmøtet hvor vi får et faglig oppdatert innblikk i hva som foregår på dette området nå.

Foredragsholdere:

 Trude Steinnes Sønvisen: «Streiftog i BEPS-prosjektet»

Trude Steinnes Sønvisen er lovrådgiver i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, og har vært involvert i arbeidet med OECDs prosjekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Skatteplanlegging og utnytting av nasjonale forskjeller i skatteregler for foretak er utgangspunktet, og Sønvisen vil gi en innføring i hvordan OECD sammen med G20-landene har jobbet for å bøte på konsekvensene i form av tapte skatteinntekter.

Annette Alstadsæter: «Skatteparadisene – hva vet vi egentlig?»

Annette Alstadsæter er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hovedtemaet i hennes forskning er selskapers og personers skattetilpasning, og hun jobber nå med å analysere nordmenns skjulte utenlandsformuer. I 2013/2014 var hun medlem av Scheelutvalget: NOU 2014:13  «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser.

Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: