Frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon 28. november i Oslo

november 13, 2018

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo.

  • Tema: «Ny offentlig tjenestepensjon – Konsekvenser for ulike årskull og offentlige finanser «·
  •  Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
  •  Tid: Onsdag 28. november kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)

Foredragsholder Nils Martin Stølen, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå

Partene i arbeidslivet kom 3. mars 2018 fram til en avtale om endringer i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Alle offentlige ansatte født i 1963 og senere skal få en tjenestepensjon i tillegg til folketrygden som er i samsvar med hovedprinsippene fra reformen i 2011. Avtalen er også av stor betydning for overgangskullene født 1959-1962. Presentasjonen gir et innblikk i reformen og konsekvensene for ulike årskull og offentlige finanser.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis.

Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: