Frokostmøte om den økonomiske situasjonen i Europa

august 11, 2013

Velkommen til frokostseminaret «Krise, kunnskap og konkurransekraft»

 • Tid: 28. august 2013 kl 09.00-11.00
 • Sted:Hotel Bristol, (Kristian IV’s gate 7, Oslo)

Akademikerne inviterer til frokostseminar om den økonomiske situasjonen i Norge, Europa og verden. Registrering og servering av frokost fra 08.30. Påmelding her: http://www.akademikerne.no/no/kurs_og_konferanser/krise_kunnskap_og_konkurransekraft/Krise%2C+kunnskap+og+konkurransekraft.b7C_wBHUWU.ips

Norge er omgitt av kriserammede land, men nyter selv godt av et oljesmurt og høyt sysselsatt arbeidsliv. Dette er en situasjon som ikke kan vare evig – og nytenkning rundt næringsstruktur, lønnsdannelse, produktivitet og fleksibilitet er nødvendig for at vi skal være rustet til å møte konkurransen fra utlandet i fremtiden. Samtidig står vi foran et stortingsvalg som etter alle (foreløpige) solemerker kan gi oss en ny, ikke-sosialistisk regjering. Hva bør de videreføre innen den økonomiske politikken – og hva bør de søke å gjøre annerledes?

To svært anerkjente økonomer – Steinar Holden og Bengt-Åke Lundvall – vil innlede om sammenhenger og utfordringer knyttet til krise, kunnskap og konkurransekraft.

Trine Skei Grande fra Venstre, Tord Lien fra FrP og Gunnar Gundersen fra Høyre – sentrale politikere fra regjeringsklare partier – tar seg tid midt i valgkampen til å diskutere og debattere hvordan Norge bør ruste seg for en tøffere økonomisk fremtid.

Akademikernes leder, Knut Aarbakke vil utfordre foredragsholdere og politikere på blant annet følgende:

 • Europa og viktige deler av den øvrige vestlige verden er inne i en av historiens største økonomisk kriser, mens Norge – tilsynelatende – berøres lite av de alvorlige økonomiske tilbakeslagene. Hvorfor?
 • Hvordan kan Norge forsterke sin konkurransekraft internasjonalt ved å ha den mest kompetente og best utdannede arbeidskraften?
 • Hva kan vi gjøre for å være konkurransedyktige når oljereservene avtar og/eller oljeprisen synker? Kan kunnskap- og systemfortrinn innen oljeteknologien «transformeres» til annen verdiskapende virksomhet?
 • Har vi et solidarisk ansvar for Europas tapte generasjon? Hvordan forholder vi oss til landene rundt oss i vurderingen av mulige innenlandske strengt «egoistiske» virkemidler/løsninger?
 • Er lønnsdannelse og forhandlingssystem slik det praktiseres i offentlig og privat sektor en nødvendighet for økonomisk fremgang og bærekraft, eller en bremsekloss for innovasjon og næringsutvikling? Og er slike koordinerte og sentraliserte systemer for lønnsdannelse det eneste saliggjørende – eller vil et fremtidig Norge kreve mer fleksible systemer med større grad av lokale lønnsforhandlinger?

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved UiO, og leder for tiden et utvalg (Holden III) som skal se på lønnsdannelsen Norge i de 12 årene som har gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet ble innført. Utvalget skal også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Professor Holden har et særlig faglig fokus på lønnsfastsettelse, penge- og finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger – og skal i sitt innlegg diskutere ”lønnsdannelse og konkurranseevne”.

Bengt-Åke Lundvall er professor ved Aalborg universitet og hans arbeid er fokusert rundt innovasjon og «lærende økonomi». Bengt-Åke Lundvall (born in 1941) is professor at the Department of Business Studies at Aalborg University (Denmark) (since 1977) and at Sciences-Po in Paris, France, since 2007. He was also a visiting professor at the Tsinghua University in Beijing in 2004-06. According to the research carried by Fagerberg & Verspagen (2007) on innovation studies,[1] Lundvall is number 4 in «The most important sources of scholarly inspiration» (only after Schumpeter, Nelson, and Lundvall’s mentor Freeman. His research is organized around a broad set of issues related to the innovation system (in fact this concept was created by him in 1985[2]) and the learning economy. During 1992-95 he was Deputy Director at DSTI, OECD. He was involved in the preparation and follow up of the Lisbon Strategy 2000 and onwards. Lundvall has co-ordinated the IKE-group in Aalborg since 1977 and the Danish network DRUID 1996-2001. Since 2002 he coordinates the worldwide research network Globelics.In close collaboration with Christopher Freeman, Bengt-Åke Lundvall developed the idea of innovation as an interactive process, in the first half of the eighties and the concept of National System of Innovation in the second half (Lundvall, 1985[3] and Lundvall, 1988). In the beginning of the nineties he developed the idea of «the learning economy» in collaboration with Björn Johnson (Lundvall and Johnson, 1994).

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: