Frokostmøte med Kalle Moene

februar 7, 2012

Samfunnsøkonomene arrangerer frokostmøte med Professor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Kalle Moene fikk i høst tildelt Akademikerprisen for 2011, etter forslag fra Samfunnsøkonomene.

Vi markerer dette med å arrangere frokostmøte der han holder foredrag med tittelen »Ulikhetens likevekt».

Etterpå blir det åpent for spørsmål og kommentarer.

Juryen for Akademikerprisen sa i sin begrunnelse for tildelingen:

”Kalle Moene har i sin forskning vært nyskapende, grensesprengende og radikal. Han har utfordret fagmiljøet på sentrale faktorer for vekst og velferd. Faglig kvalitet og metodiske krav har alltid vært fundamentet i hans store faglige produksjon. Kalle Moene har en aktiv rolle i den offentlige debatt gjennom dagspresse, ulike medier og foredrag, hvor akademiske verdier synliggjøres på en god måte. Hans bidrag er interessante, velformulerte og relevante. De kan være provoserende, men alltid saklige og faglig godt underbygget. Kalle Moene nyter derfor stor respekt i alle leire.”

 

TID: onsdag 15. februar 08.00 – 09.00 (enkel frokostservering fra 07.30)

STED: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo.

PÅMELDING: pos@samfunnsokonomene.no

NB! Det er begrenset antall plasser

Frokostmøtet er et tilbud for Samfunnsøkonomenes medlemmer, og deltagelse er gratis.

Vel møtt!

I Samfunnsøkonomen nummer 9/2011 ble Kalle Moene intervjuet av Camilla Bakken Øvald. Du kan lese intervjuet her:

Intervju med Kalle Moene

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: