Frokostmøte: Kjønn og lønn – Likelønnskommisjonen 10 år

juli 26, 2018

Hva har skjedd med likelønnsutviklingen siden 2008? Samfunnsøkonomene og Samfunnsviterne  inviterer til felles frokostmøte 5. september.

Samfunnsviterne sitt bilde.

Tid: 5. september, kl. 08.00-09.30 (frokost serveres fra kl. 07.30)
Sted: Kulturhuset, Youngs gt. 6, Oslo.
Gratis inngang (påmelding er nødvendig).

Hvorfor er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarende? Møter tiltak for likelønn stor motstand eller treffer de ikke godt nok? Hvordan kan arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene bidra til likelønn?

I år er det 10 år siden Likelønnskommisjonen la fram sin rapport, NOU 2008:6. På frokostmøtet får du høre om hva som har skjedd med likelønnsutviklingen etter 2008 og tiltakene «likelønnskommisjonen» foreslo. Hvordan får vi mer fart i utviklingen av lik lønn mellom kvinner og menn?

Innledere:
Anne Enger, «Oppdrag: Led arbeidet i Likelønnskommisjonen» tidl. politiker og fylkesmann i Østfold, var leder for Likelønnskommisjonen 2006-2008
Erling Barth, «Likelønn før og etter Likelønnskommisjonen» forsker i Institutt for samfunnsforskning, var medlem av Likelønnskommisjonen 2006-2008

Kommentarer ved:
Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO, var sekretær for Likelønnskommisjonen 2006-2008
Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef i Akademikerne

Spørsmål og innlegg fra salen. Diskusjon.

Påmelding her

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: