Frokostmøte i Trondheim 12.juni

mai 29, 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Trondheim

  • Tema: Kriterier for god kommunestruktur
  • Tid: Torsdag 12. juni kl. 08:00-09:00 (frokost serveres fra 07:30)
  • Sted: Kantina ved NTNU Dragvoll (Bygg 5 nivå 4, inngang A)

I mars la ekspertutvalget for kommunereformen fram sin første rapport hvor de foreslår kriterier kommunene bør oppfylle for å sikre dagens kommunale oppgaver. Hvor store bør kommunene være for å sikre god oppgaveløsning og lokaldemokratiet? Er dagens kommunestruktur i byområder hensiktsmessig?

 Foredragsholdere: Lars-Erik Borge, Professor ved NTNU og medlem i ekspertutvalget for kommunereformen og Carl-Jakob Midttun, Kommunaldirektør for Finans i Trondheim kommune.

Etter endt foredrag åpnes det for spørsmål, kommentarer og debatt.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser.

Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: