Frokostmøte i Oslo 5. november

oktober 24, 2019

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo

.              Tema: «Sparer vi nok? Variasjon i pensjonsformue og rettigheter»

.              Tid: Tirsdag 05. november kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)

.              Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

 

Foredragsholder Elin Halvorsen, forskningsleder, Statistisk sentralbyrå

Elin Halvorsen er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning er sentrert rundt heterogenitet i husholdningers livsløpstilpasning med hensyn på konsum og sparing. Halvorsen vil presentere en nylig utgitt rapport med beregninger av husholdningenes pensjonsformue. Hvordan inntekt og formue fordeler seg er viktig i mange sammenhenger, ikke minst ved utforming av økonomisk politikk. Så langt har vi manglet innsikt i fordelingen av pensjonsformue. Nye beregningene gjør det nå bla mulig å se på i hvilken grad pensjonsformue bidrar til å redusere eller øke ulikhet.

 

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis.

 

Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: