Frokostmøte i Oslo 29. januar

januar 22, 2019

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo.

  • Tema: «Utgjør foretakenes gjeld en risiko for norsk økonomi? Hva slag scenario må til for at norsk økonomi går inn i en ny krise?»
  • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo
  • Tid: Tirsdag 29. januar kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)

 

Foredragsholdere er rådgiver Ida N. Hjelseth og seniorrådgiver Tord Krogh, Norges Bank

Finansiell stabilitets rapporten 2018 fra Norges Bank inneholder en analyse av foretakenes gjeld og bankenes motstandskraft ved sjokk til norsk økonomi. Sentrale utviklingstrekk som belyses er hvordan foretakene finansierer seg, hvordan deres gjeldsbetjeningsevne har utviklet seg og hvor bankene taper på utlån til næringsmarkedet. Hva kan vi lære av estimert kredittrisiko og hvordan vil bankene tilpasse seg i et krisescenario?

Hjelseth har en master i finansiell økonomi fra Norges Handelshøyskole. Krogh har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hjelseth jobber med mikrodata for norske foretak og har vært sentral i utarbeidelsen av en ny konkurssannsynlighetsmodell for foretakene, mens Krogh har vært sentral i utviklingen av et analyseapparat som kombinerer realøkonomien og banker.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer og er gratis.

Påmelding til: mr@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: