Frokostmøte i Oslo 29.april

april 11, 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Oslo.

  • Tema: Hvordan hindre alvorlige klimaendringer?
  • Tid: Tirsdag 29. april kl. 08:00-09:00. (enkel frokost serveres fra kl. 07:30)
  • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

Palmesøndag legger FN’s Klimapanel (IPCC) fram sin 3. delrapport om hvordan utslipp av klimagasser kan/bør reduseres for å hindre alvorlige klimaendringer. Hva vil det koste å nå 2-gradersmålet? Hvilke tiltak og virkemidler trengs?

Foredragsholdere: Professor Arild Angelsen (Handelshøyskolen, NMBU) og Seniorforsker Snorre Kverndokk (Frischsenteret) – begge har vært aktivt med i utformingen av denne delrapporten.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig.

Påmelding til:  marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: