Frokostmøte i Oslo 2.april

mars 19, 2014

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et nytt frokostmøte i Oslo.

  • Tema: Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 – endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU)
  • Tid: Onsdag 2. april kl 8-9. (enkel frokost serveres fra kl. 0730)
  • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9

 

Foredragsholder Ådne Cappelen presenterer utviklingen de senere år i lønninger, inntekter, priser, makroøkonomi og konkurranseevne, samt utsiktene framover for norsk og internasjonal økonomi. Årets rapport inneholder nye kilder for beregninger av konkurranseevnen.

Cappelen er samfunnsøkonom, forsker ved Statistisk sentralbyrå og leder for TBU. Tidligere har han bl.a. vært forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå, og han har sittet i flere offentlige utvalg.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig.

Påmelding til:  marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: