Frokostmøte i Oslo 11. september kl. 0800

august 17, 2015

  • Tema: «Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? »
  • Tid: Fredag 11. september kl. 08:00-10:00. ( frokost serveres fra kl. 07:30)
  • Sted: Kantina i Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, Oslo

For tiden skjer det mye knyttet til offentlig tjenestepensjon. SSB har nylig publisert en rapport og Arbeids- og sosialdepartementet skal i høst gjennomføre en utredning om offentlig tjenestepensjon hvor tariffpartene skal komme med innspill.

Foredragsholder Dennis Fredriksen Dennis Fredriksen er forsker i SSB. Han har utarbeidet en ny rapport om tjenestepensjon, med analyser av hva som skjer i et langsiktig tidsperspektiv når man endrer opptjeningsreglene i folketrygden, både med hensyn til pensjonsutgifter og til inntektsfordelingen.

Foredragsholder Anders Kvam

Anders Kvam er leder av Akademikerne Stat. Han skal snakke om Akademikernes utfordringer knyttet til offentlig tjenestepensjon.

Foredragsholder Ann Torunn Tallaksen

Anne Torunn Tallaksen er forhandlingssjef i Virke. Hun skal snakke om utfordringene ved tariffesting av tjenestepensjonsordninger sett fra arbeidsgiversiden.

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer av Samfunnsøkonomene. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig.

Påmelding til: marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

 

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: