Frokostmøte i Oslo 10. desember

november 25, 2013

Frokostmøte i Oslo 10. desember

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til et nytt frokostmøte i Oslo.

  • Tema: Sykefravær og trygd. Er økningen i trygdede en myte? Er det virkelig noen få som står for det meste av sykefraværet? Hva er sammenhengen mellom sykefravær og langtidsytelser?
  • Tid: Tirsdag 10desember kl. 0800 – 0900 (enkel frokost serveres fra kl. 0730)
  • Sted: Høyres hus, Stortingsgata 20.

Foredragsholder Inger Cathrine Kann presenterer fra tre analyser gjennomført av NAV som alle kaster lys over utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser de siste 20 årene. Analysene nyanserer det bildet mange har av utviklingen i trygd og sykefravær. (Stadig flere på trygd? Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?)

Kann er samfunnsøkonom, med doktorgrad i helseøkonomi. Hun er seniorrådgiver i utredningsseksjonen i Arbeids og velferdsdirektoratet, med en bistilling som seniorforsker ved Helse Sør-Øst avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH).

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig.

Påmelding til marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: