Frokostmøte i Bergen 16. oktober

oktober 1, 2015

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til frokostmøte i Bergen

  • Tema: «Fra velferd til arbeid – alenemødre og barna deres«
  • Tid: Fredag 16. oktober kl. 08:00-09:00 (frokost serveres fra 07:30)
  • Sted: Konkurransetilsynets kantine (Olav Kyrres gate 8, 3. etasje)

Arbeidslinja har siden 90-tallet vært en sentral del av norsk politikk og innebærer at velferdsordningene skal utformes slik at de stimulerer folk til arbeid fremfor et liv på trygd eller sosialhjelp. Studier av arbeidsstimulerende reformer i flere land viser økt arbeidsmarkedsdeltakelse blant alenemødre og andre utsatte grupper. Et ubesvart spørsmål er hvordan barn påvirkes av slike reformer. Vil et barn som ser sin mor arbeide bli motivert til å gjøre det bedre i skolen eller vil fraværet av mor hjemme føre til mindre oppfølging og leksehjelp?

Foredragsholder: Katrine Holm Reiso

Katrine Holm Reiso er tidligere stipendiat ved Norges Handelshøyskole. Hun har i sin avhandling forsket på samfunnsøkonomiske og dagsaktuelle problemstillinger som arbeidsledighet blant unge, trygdebruk blant alenemødre og virkningen av arbeidsfremmende velferdsreformer på barns utvikling. Reiso jobber i dag som seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

 

Våre frokostmøter er forbeholdt medlemmer. De er gratis og det er begrenset antall plasser. Vi har ofte ventelister, så det er lurt å melde seg på så fort som mulig.

Påmelding til:  marianne.rustand@samfunnsokonomene.no

Frist for påmelding er onsdag 14.10.15

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: