Frihet i arbeidet – motivasjon og mestring eller stress og plage?

januar 6, 2015

Frihet i arbeidet – motivasjon og mestring eller stress og plage?

Vanligvis har frihet og høy grad av kontroll i arbeidet blitt sett på som et gode, og kilde til motivasjon og trivsel. Men kan det tenkes at mye frihet og selvledelse kan være en belastning for arbeidstakere? Forskere ved IRIS undersøker dette i et prosjekt finansiert av Sykefraværsprogrammet i Forskningsrådet. Nå skal de intervjue sykmeldte.

IRIS gjennomfører fra 2012 til 2016 en studie av arbeidstakere som har mye frihet og kontroll over eget arbeid.

I første del av prosjektet, som innebar casestudie i tre bedrifter fant forskerne at i kunnskapsbaserte og prosjektorganiserte bedrifter er frihet og fleksibilitet en uttalt arbeidsbetingelse fra ledelsen. «Vi så at det å styre oppgaver selv også var en forutsetning for å håndtere uforutsigbarhet blant arbeidstakerne», forteller prosjektleder Kari Anne Holte. «Samtidig påpekte arbeidstakere at den høye graden av frihet medførte at de selv måtte sette grenser, noe som kunne være utfordrende».

Nå skal forskerne i gang med andre del av prosjektet, som består av kvalitative intervjuer med sykmeldte. «Vi tror at det å snakke med arbeidstakere som har opplevd denne friheten og fleksibiliteten i sin arbeids hverdag, og har erfart de belastninger dette kan medføre vil gi oss en dypere forståelse av hvordan frihet i arbeidet påvirker arbeidstakeren» sier Holte.

Er du sykmeldt og kjenner deg igjen i disse problemstillingene ønsker IRIS å intervjue deg. Ta gjerne kontakt med oss via denne linken: http://bit.ly/1wgnqC9

Les ellers mer om prosjektet her: http://www.iris.no/forskning/samfunn/arbeidshelse/autonomi-prosjektet

Har du spørsmål om studien, eller ønsker å delta kan du også ta direkte kontakt med prosjektleder Kari Anne Holte (Kari.anne.holte@iris.no).

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: