Kurs for tillitsvalgte i Gdansk 29. – 31 august 2017

juni 1, 2017

Kjære tillitsvalgte!

Bli med på kurs for tillitsvalgte i Samfunnsøkonomene!

Kurset finner sted i Gdansk tirsdag 29.-torsdag 31. august.

Vi reiser tirsdag 29. august, Oslo – Gdansk kl. 12.30 -13.55 og kommer tilbake torsdag 31. august, Gdansk – Oslo kl. 13.10-14.40

Tema for kurset:

  • Forhandlingsteknikk
  • Øvelse i forhandlinger
  • Regler om ansettelse og oppsigelse
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Hvordan bli en bedre tillitsvalgt

Detaljert  program sendes ut når kurset nærmer seg.

Kurset passer godt for nye tillitsvalgte, men også de som har vært tillitsvalgte en stund kan ha stor nytte av dette kurset. Vi kommer til å ha mye gruppearbeid, og det forventes aktiv deltakelse. Kurset består av både forelesninger  og forhandlingsspill.

Samfunnsøkonomene betaler flyreise t/r Oslo – Gdansk, hotell, måltider i henhold til programmet, samt transport mellom flyplass og hotell tirsdag og torsdag. For utenbys deltakere dekker vi også reise til og fra Gardermoen etter rimeligste alternativ. Du har som hovedregel rett til fri med lønn for å delta på kurset.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss, fredrik.riise@samfunnsokonomene.no telefon 47 66 40 04, eller sigurd.lokholm@samfunnsokonomene.no telefon 932 35 888.

Bindende påmelding sendes til Fredrik.Riise@samfunnsokonomene.no innen 5. juli 2017.

Det er mulig å forlenge oppholdet for egen regning, gi i så fall beskjed om dette når du melder deg på kurset.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: