Professor i samfunnsøkonomi vinner faglitterært forfatterstipend 2014

mars 26, 2015

Professor i samfunnsøkonomi, Steinar Holden, er en av vinnerne av faglitterært forfatterstipend 2014. Stipendet på kr 150 000 ble delt i to like store deler. Steinar Holden fikk stipend for prosjektet Innføring i makroøkonomi Kristin Helstad og Per Arne Øiestad fikk stipend for prosjektet Læreren som leder. Verktøy for ledelse og læring i klasserommet.

Les mer her.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: