Er flere barn og innvandrere løsningen for velferdsstaten?

august 12, 2019

Samfunnsøkonomene arrangerer møte på Solsiden, Arendal, onsdag 14. august kl 1000. Arrangementet blir strømmet direkte.

Innledere:
Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret
Erling Holmøy, seniorforsker i Statistisk sentralbyrå

Møteleder:
Hege Torp

Hvis du ønsker å følge sendingen kan du gjøre dette gjennom vår side på Facebook:

https://www.facebook.com/samfunnsokonomene/?ref=bookmarks

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: