Enighet om oppgjøret i sykehusene

september 25, 2014

Det er mange viktige spørsmål vi ikke har løst i dette oppgjøret, men vi har etablert prosesser som legger grunnlaget for at de kan løses. Ut fra en totalvurdering har vi derfor valgt å akseptere meklingsskissen, ikke minst fordi vi ser en forpliktende implementering av faste stillinger, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Les mer på Akademikernes nettside.

 

3. september 2014
Akademikerne helse brøt 8. august forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst (hovedtariffavtale) for helseforetakene. Oppgjøret går nå til mekling som starter hos riksmekler 4. september. Siste frist for å bli enige er 24. september ved midnatt.

Følg med på Akademikernes nettsider. Har du spørsmål, kontakt forhandlingssjef Marianne Kringlebotn – mk@samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: