Enighet om del A1 Akademikerne Helse –Spekter Helse

mai 13, 2014

Akademikerne helse og Spekter ble  tirsdag 6. mai enige om å videreføres overenskomstens del A1, sosiale bestemmelser. Dette betyr at det ikke gjøres noen endringer.

Arbeidstakerorganisasjonenes krav om utvidelse av yrkesskadeforsikringen, slik at den også dekker skade på fritiden etter vold fra pasient er definert som et utestående spørsmål. Dette innebærer at det vil bli tatt opp på nytt i de avsluttende sentrale forhandlingene.

Akademikerne, Unio, LO, YS og SAN overleverte felles krav til Spekter, og gjennomførte felles forhandlinger.

Hovedoppgjøret fortsetter med lokale forhandlinger ved det enkelte sykehus og avsluttes med sentrale forhandlinger i starten av juni.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: