Enighet i staten

april 30, 2015

Partene i lønnsoppgjøret i statlig sektor kom natt til 30. april til enighet om et lønnsoppgjør på ca. 2,7 prosent i år. Det er imidlertid tilført lite ‘friske penger’ i oppgjøret grunnet et høyt overheng fra i fjor.

Partene er enige om følgende:

  • Det gis et tillegg på 0,19 prosent på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai
  • Der lokal arbeidsgiver setter av egne midler til lokale forhandlinger, skal disse være gjennomført innen 31. oktober.

Årets lønnsoppgjør i staten endte dermed på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor.

– Akademikerne mener lønnsoppgjørene i staten bør gjennomføres lokalt og ikke sentralt. Fordi den disponible rammen i år var svært lav, har vi likevel akseptert et oppgjør der et likt prosenttillegg er hovedelementet, sier forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne stat.

Han understreker at statlige etater er enige med Akademikerne i behovet for å modernisere lønns- og personalpolitikken. Nå forventer han at staten sentralt følger opp i 2016.

– Oppgjøret i 2016 blir viktig. Da må vi få til endringer i selve lønns- og forhandlings-systemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Det fører til at velferdstjenestene til befolkningen ikke blir gode nok. Skal regjeringen lykkes i sin satsing på områder som vei, bane og kunnskap, trenger vi en mye tydeligere arbeidsgiverpolitikk og et mer fleksibelt system, sier Kvam.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: