Enighet i staten

juni 2, 2012

Den økonomiske profilen er akseptabel og den lokale handlefriheten øker. Derfor sier vi ja til denne meklingsskissen, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

Rikke Ringsrød

Akademikerne har akseptert meklingsskissen i staten fordi:

 • den lokale potten er et skritt i riktig retning og øker den lokale handlefriheten
 • de fleste av Akademikernes medlemmer får prosentvise lønnstillegg, og sikrer den enkelte en lønnsøkning fra 12 000 til 30 400, avhengig av hvilket lønnstrinn man har

Det er gledelig at det ikke blir sentrale justeringsforhandlinger i år. Dette ville bare ha ødelagt for den lokale lønnspolitikken ute i virksomhetene. Årets oppgjør representerer dermed en dreining mot økt lokal handlefrihet, sier Ringsrød.

Hovedelementene i lønnsoppgjøret for Akademikernes medlemmer:

 • Lokale forhandlinger: 1,1 % (inkl. resirkulerte midler) per 1. september
 • 2,70 % økning fra 1. mai på alle lønnstrinn over ltr. 55 (alle statsansatte er sikret en økning på minst 12 000)
 • Sentrale endringer på alle lønnsrammer og lønnsspenn fra 1. juli. Dette innebærer bl.a. at alle stillinger i spenn heves med ett lønnstrinn i bunnen. Det gjøres også ansiennitetsmessige endringer i lønnsrammene.
 • Akademikertillegget øker med to lønnstrinn, og stipendiater innplasseres i minimum ltr. 50
 • Hovedlønnstabellen utvides med tre lønnstrinn på toppen

 

Les mer på Akademikernes nettsider.

 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: