Enighet i Oslo kommune

mai 25, 2011

Ved hjelp av mekling ble partene tirsdag kveld enige i Oslo kommune. Rammen for oppgjøret er 4 ¼ %.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet. Den økonomiske rammen gir ikke grunnlag for å iverksette en streik, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. – Vi har gjennom denne enigheten bidratt til et økonomisk forsvarlig oppgjør.

Oppsiktsvekkende lavlønnsdefinisjon i Oslo
– Ved å gi et så høyt såkalt lavlønnstillegg som kr. 12.700 definerer Oslo kommune lavlønn i kommunen for inntekter opp mot kr. 400.000,-. Dette er oppsiktsvekkende sier Birkenhagen.

Det prosentvise tillegget, som gis de fleste av Akademikernes medlemmer, er 3,35 % fra 1. mai 2011. – Dette er et resultat som vi kan leve med, fremholder Birkenhagen.

Birkenhagen mener kommunens utfordring med å rekruttere og beholde akademisk arbeidskraft er ved dette mellomoppgjøret på ingen måte løst.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: