Enighet i Oslo kommune

mai 30, 2012

– Akademikerne har fått gjennomslag for krav om lokal lønnsdannelse. I tillegg er den generelle potten til lokale forhandlinger som omfatter alle, blitt stor. Derfor sier vi ja til meklingsskissen i Oslo kommune, sier Akademikernes forhandlingsleder, Jan Olav Birkenhagen.

 

Hovedelementene i lønnsoppgjøret i Oslo:

  • En pott på 1,4 prosent per 1. juli til lokale forhandlinger
  • En økning på 2,78 prosent på alle trinn på lønnstabellen fra 1. mai (minimum 10 750 kroner)
  • Frie lokale forhandlinger for advokatstillinger hos Kommuneadvokaten
  • Oppgjøret har en totalramme på 3,96 prosent. Dersom rammen i staten skulle bli høyere enn i Oslo blir differansen lagt inn i potten til lokale forhandlinger i Oslo.

 

Les mer på Akademikernes nettsider.

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: