Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

mai 22, 2019

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for helseforetakene og sykehus. Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med frontfagene i 2019.

 

– Oppgjøret gir reallønnsvekst for våre medlemmer. Det har vært gode forhandlinger og fint samarbeidsklima mellom partene, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

 

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 Helseforetak med sykehusdrift samt 13 Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-avtaler) for mellomoppgjøret godkjent.

 

Akademikerne og Spekter skal til høsten forhandle om tilpasninger i avtalene om tjenestepensjon.

Les protokollen her:

2019 A3 protokoll område 10

2019 A3 prtokoll område 13

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: