Delta på Samfunnsøkonomenes arrangement under Arendalsuken

august 8, 2018

Samfunnsøkonomene deltar på Arendalsuken med debattmøte. Temaet for møtet er «Teknologiske fremskritt – Nøkkelen til det gode liv». Det er ingen påmelding og alle kan delta på arrangementet.
Dag: Tirsdag 14/8 2018 15:15 – 16:45

Sted: Solsiden Brasserie

Om arrangementet

Tekniske fremskritt som digitalisering og automatisering har konsekvenser for arbeids- og samfunnslivet. Samfunnsøkonomenes debattmøte setter søkelys på dette. Spørsmål som belyses er blant annet:

 • Forsvinner arbeidsplassene? Kan vi arbeide mye mindre?
 • Hva slags kompetanse trenger vi?
 • Teknologiske endringer og arbeidsmarkedet i et historisk perspektiv.
 • Hva slags økonomisk politikk trenger vi i fremtiden for å håndtere teknologiske fremskritt?

Innledere:

Simen Markussen, Seniorforsker ved Frischsenteret

Ragnar Torvik, professor ved NTNU

Møteleder:

Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Medvirkende
 • Simen Markussen, Seniorforsker, Frischsenteret
 • Ragnar Torvik, Professor, NTNU
 • Klaus Mohn, Professor, UiS
 • Gå til Danske Bank
 • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
 • Akademikerne 20 år
 • Annonser: