Call for papers!

november 7, 2011

Det 34. forskermøtet for økonomer 2012

Samfunnsøknomenes forening arrangerer det sedvanlige forskermøtet i økonomi 3-4. januar 2012 på Handelshøgskolen ved UMB i Ås.  Gitt den store og økende andelen engelskspråklige medarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt og andre kompetansesentre i økonomi, så er engelsk arbeidsspråket på årets forskermøte.  Er det bare norsktalende personer på en sesjon, står imidlertid foredragsholdere fritt til å bestemme om presentasjonen og diskusjonen skal være på norsk.  Opplegget ellers blir som i foregående år med forberedte kommentarer til alle innsendte bidrag. Det er nå påmeldt 82 personer! Besøk hjemmesiden til Forskermøtet for mer informasjon

Researchers’ Annual Meeting for Economists 2012

The Norwegian Association for Economists holds its yearly meeting for economic researchers January 3-4, 2012, at the UMB School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences (UMB) in Ås, just outside Oslo.  The working language at the conference is English, and we welcome Norwegian-speaking as well as non-Norwegian speaking participants (who speak English).  As in previous years there will be prepared comments to all submitted contributions.  The deadline for registration and submission of an abstract (max. 300 words in English) is Monday November 28.

Visit the conference homepage for more information and to sign up

 

fm.samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: