Call for papers!

oktober 30, 2012

Det 35. forskermøtet for økonomer 2013

Samfunnsøknomenes forening arrangerer det sedvanlige forskermøtet i økonomi 7-8. januar 2013 på UiS i Stavanger.  Gitt den store og økende andelen engelskspråklige medarbeidere ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutt og andre kompetansesentre i økonomi, så er engelsk arbeidsspråket på årets forskermøte.  Er det bare norsktalende personer på en sesjon, står imidlertid foredragsholdere fritt til å bestemme om presentasjonen og diskusjonen skal være på norsk.  Opplegget ellers blir som i foregående år med forberedte kommentarer til alle innsendte bidrag. Besøk hjemmesiden til Forskermøtet for mer informasjon.

 

Researchers’ Annual Meeting for Economists 2013

The Norwegian Association for Economists holds its yearly meeting for economic researchers January 7-8, 2013, at the University of Stavanger in the West of Norway.  The working language at the conference is English, and we welcome Norwegian-speaking as well as non-Norwegian speaking participants (who speak English).  As in previous years there will be prepared comments to all submitted contributions.  The deadline for registration and submission of an abstract (max. 300 words in English) is November 15.

Visit the conference homepage for more information and to sign up

 

fm.samfunnsokonomene.no

  • Gå til Danske Bank
  • Gå til Samfunnsøkonomiforsikringen
  • Akademikerne 20 år
  • Annonser: